Sokrates i ljuset av sin död

$9.99

Sokrates i ljuset av sin död

Authors: Otto Linderborg
Year: 2022
Publisher: CKM Förlag
Language: swedish
ISBN 13: 9789170401619
ISBN 10: 9170401616
Categories: History, Ancient History
Pages: 168 / 170
Edition:

Availability: 5000 in stock

ISBN: 9789170401619 SKU: 9789170401619 Categories: , Tag:

Sokrates i ljuset av sin död Otto Linderborg

Varför dog Sokrates och hur sann är Platons tolkning av sin mästares liv och gärning egentligen? Otto Linderborg, filosofie doktor i klassisk grekiska, ger oss det första verket författat på ett nordiskt språk om den historiske Sokrates. Sokratesproblemet, alltså svårigheten att skilja den historiske Sokrates från den litterära framställningen, står i fokus genom hela boken. I fyra koncisa kapitel presenteras och värderas först de centrala källorna till Sokrates filosofi, därefter mönstras Sokratesproblemets historia från antiken fram till idag, varefter en på orsakerna till Sokrates död grundad historisk ram för förståelsen av Sokrates filosofiska gärning uppställs. I enlighet med denna ram utformas slutligen en ny tolkning av Sokrates filosofi. Linderborg använder sig i sin forskning uteslutande av källor på originalspråk, vilka han här själv översatt till svenska. Verket är försett med förkortningslistor, notapparat samt index.

Signing Naturally Student Workbook Units 1-6 Book AND DVDs

Categories: History – Ancient History
Year: 2022
Publisher: CKM Förlag
Language: Swedish
Pages: 104
ISBN 10: 9170401616
ISBN 13: 9789170401619

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart
Sokrates i ljuset av sin dödSokrates i ljuset av sin död
$9.99

Availability: 5000 in stock