Metod helt enkelt

$9.99

Metod helt enkelt

Authors: Ann Kristin Larsen
Year: 2009
Publisher: Gleerups Utbildning AB
Language: swedish
ISBN 13: 9789140664792
ISBN 10: 9140664791
Categories: swedish
Pages: 168 / 170
Edition:

Availability: 5000 in stock

SKU: 9789140664792 Category: Tag:

Metod helt enkelt Ann Kristin Larsen

Year: 2009
Publisher: Gleerups Utbildning AB
Language: Swedish
Pages: 130
ISBN 10: 9140664791
ISBN 13: 9789140664792

Det finns viktiga skillnader mellan forskningsbaserad kunskap och allmänt vetande. Vi kan inte säkert veta att det vi tror verkligen stämmer. Våra beslut kan inte grundas på antaganden, föreställningar, myter eller personliga erfarenheter. För att förstå och förklara det som sker i vår omvärld och för att utveckla och förändra behöver vi forskningsbaserad kunskap.

Metod helt enkelt fungerar som en handbok till grundläggande forskningsuppgifter genom att steg för steg belysa hur man kan arbeta med en samhällsvetenskaplig undersökning. Boken ger en introduktion till hur exempelvis ett examensarbete kan planeras och genomföras, samt hur man kan disponera och skriva en uppsats. Denna andra upplaga är genomgående reviderad, utvidgad och går mer på djupet än den första upplagan.

Ann Kristin Larsen är lektor i sociologi vid förskollärarutbildningen, Högskolan i Oslo och Akershus.

Översättning: Hans Dalén

Fackgranskning: Magnus Erlandsson, Malmö universitet.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart
Metod helt enkeltMetod helt enkelt
$9.99

Availability: 5000 in stock