Mekanik: statik och partikeldynamik

$15.99

Mekanik: statik och partikeldynamik
Authors: Nicholas Apazidis
Year: 2004
Publisher: Studentlitteratur AB
Language: swedish
ISBN 13: 9789144042459
ISBN 10: 9144042450
Categories: Physics, Mechanics
Pages: 168 / 170
Edition: 1

Availability: 5000 in stock

SKU: 9789144042459 Categories: , Tag:

Mekanik : statik och partikeldynamik Nicholas Apazidis

Denna bok försöker förmedla en sammanhängande bild av mekanikämnet, vilande på ett fundament som består av ett fåtal allmänna naturlagar. I detta avseende är mekaniken, som är fysikens äldsta gren, särskilt lämpad för att utveckla och befästa det fysikaliska tänkesättet vid problemanalysen. Detta tankesätt innebär att man utgår från grundlagarna och på ett systematiskt sätt bygger upp en matematisk modell som beskriver en konkret situation inom de tekniska tillämpningarna eller i naturen.
Exemplen och problemen i boken är rikligt illustrerade och belyser användningen av de allmänna principerna i en konkret situation. Frågeställningarna i dessa är oftast formulerade så att den sökta fysikaliska storheten skall bestämmas symboliskt, det vill säga som funktion av övriga fysikaliska parametrar. Därigenom kan man utvärdera svarets rimlighet men också följa lösningens uppbyggnad och struktur. Exemplen i boken behandlas detaljerat och är till för att belysa och träna den teknik som används vid problemlösningen. Uppgifterna i slutet av varje kapitel kan sedan behandlas på ett liknande sätt. Svårighetsgraden i uppgifterna är markerad med stjärnor, från en stjärna som motsvarar en inledande svårighetsgrad till tre stjärnor för mer omfattande uppgifter. Alla uppgifter har svar och ungefär en tredjedel av uppgifterna har fullständiga lösningar i slutet på boken.
Boken är avsedd att fungera som läromedel till första kursen i mekanik vid civilingenjörsutbildningar. Den omfattar statik och partikeldynamik och texten har successivt utvecklats från föreläsningsanteckningar som författaren använt vid olika studieinriktningar på KTH.
Categories:
Physics – Mechanics
Year:
2004
Edition:
1
Publisher:
Studentlitteratur AB
Language:
swedish
Pages:
457 / 480
ISBN 10:
9144042450
ISBN 13:
9789144042459
File:
2699 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart
Mekanik: statik och partikeldynamik
$15.99

Availability: 5000 in stock