Den friska människan: anatomi och fysiologi – Arbetsbok

$9.99

Den friska människan: anatomi och fysiologi – Arbetsbok

Authors: Håkan Aldskogius
Year: 2019
Publisher: Liber AB
Language: swedish
ISBN 13: 9789147130641
ISBN 10: 9147130644
Categories: Medicine, Anatomy and physiology
Pages: 168 / 170
Edition: 1

Availability: 5000 in stock

ISBN: 9789147130641 SKU: 9789147130641 Category: Tag:

Den friska människan: anatomi och fysiologi – Arbetsbok Håkan Aldskogius, Bo Rydqvist

rbetsbok Den friska människan är ett komplement till boken Den friska människan – anatomi och fysiologi som vänder sig till blivande sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som behöver kunskap om och förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion.Att tänka igenom och besvara frågor är inte bara en av de grundläggande processerna för lärande utan också en grundbult inför examination av kunskap och förståelse. Det är mot bakgrund av detta som frågorna till denna arbetsbok har tagits fram. Frågornas utformning har dels varierats för att undvika enformighet, dels anpassats efter den aktuella frågeställningens karaktär. En annan strävan har varit att ge frågorna olika svårighetsgrad för att stimulera studenter som vill ta sig an mer utmanande frågeställningar, men också för att boken enkelt ska kunna användas på utbildningar med varierande inriktning och nivå på kunskapsmål.I slutet av boken finns alla svar samlade i ett facit. Svaren har dessutom en hänvisning till aktuell sida och/eller bild i Den friska människan – anatomi och fysiologi. På så sätt kan studenter som behöver friska upp sina kunskaper eller önskar mer omfattande förklaringar snabbt hitta det de söker.

Signing Naturally Student Workbook Units 1-6 Book AND DVDs

Categories: Medicine – Anatomy and physiology
Year: 2019
Edition: 1
Publisher: Liber AB
Language: Swedish
Pages: 141
ISBN 10: 9147130644
ISBN 13: 9789147130641

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart
Den friska människan: anatomi och fysiologi - Arbetsbok Håkan Aldskogius, Bo RydqvistDen friska människan: anatomi och fysiologi – Arbetsbok
$9.99

Availability: 5000 in stock